OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM

Outsourcing IT oferowany przez PIKSLENET Krzysztof Dzwolak oznacza przejęcie odpowiedzialności za wybrane zasoby, funkcje lub procesy biznesowe specjalistom z naszej firmy.

Kompleksowa opieka nad całością zagadnień związanych z wybranymi technologiami informatycznymi w organizacji pozwala przedsiębiorstwom na optymalizację procesów biznesowych oraz na koncentrację na swojej podstawowej działalności i obniżenie kosztów funkcjonowania.

Outsourcing przez nas realizowany  obejmuje opiekę serwisową w zakresie infrastruktury sprzętowej Klienta, przejęcie zasobów ludzkich oraz kompleksowe zarządzanie kadrą, środkami trwałymi IT, systemami informatycznymi, infrastrukturą komunikacyjną lub całymi procesami biznesowymi.